Mon
15 Jul

Our young guest writer Alex de Leeuw returns to tell us all about how he spent his weekend in the sunshine. Alex is Dutch (and quite young) but don’t worry, translations have been provided.

—————————————————


Dit weekend hebben wij gekampeerd!

This weekend we went camping!


Dit is mijn tent. Het is heel groot. Vind je het mooi?

This is my tent. It’s very big. Do you like it?


Het was heel warm…

It was very hot…


…dus ik heb heel veel zonnebrandcreme op gedaan.

…so I put on lots of sunscreen.


Toen heb ik in de zon gezeten en een boek gelezen…

Then I sat in the sun and read a book…


…en gefiets. “Kijk! Geen handen!”

…and rode a bike. “Look! No hands!”


Het was heel warm, dus ik heb lekker in het water gepoedelt.

It was very, very warm so I went for a paddle in the water.


“Hhmmm… Ik hoop dat het water niet te koud is.”

“Hhmmm… I hope the water is not too cold.”


“Maar één manier om er achter te komen.”

“Only one way to find out.”


“Ahhh… Het is precies goed.”

“Ahhh… It is just right.”


Na het zwemmen kreeg ik erg veel trek…

After my swim I was getting very hungry…


Dus zijn wij gaan barbequen. “Ta-da!”

So we started a barbeque. “Ta-da!”


Ik mocht zelfs wat grillen…

I was even allowed to do some cooking…


…maar ik denk dat ik meer moet oefenen. Deze worst is heel erg verbrand.

…but I think I need more practise. This sausage is very burnt.


Aan het einde van de dag ga ik slapen in mijn tent. Het is cool om in een tent te slapen en ik had echt een leuke dag.

At the end of the day I went to sleep in my tent. It is really cool to sleep in a tent and I had a really fun day.

Fri
6 Jul

Today our young guest writer Alex de Leeuw returns to tell us all about his visit to Floriade with myself and my parents (during their visit last week). Since Alex is Dutch and only young his post has been translated into English by my wife.

—————————————————


Vandaag zijn wij naar de Floriade gegaan. Het is een tuin-expositie. Dat betekent dat er veel planten en dat soort dingen zijn.

Today we went to Floriade. It’s a horticultural exposition. That means there are lots of plants and stuff…


Er waren overal bloemen…

There were flowers everywhere…


…en het weer was heel heel lekker.
“Mmmmm. Zon.”


… and the weather was really really nice.
“Mmmmm. Sun.”


Het eten was een beetje raar.
“Ik vind groen eten niet lekker.”


The food was a little bit odd though…
“I don’t like green food.”


Maar later vonden wij gelukkig normaal eten.
“Dat is beter.”


But later we found somewhere to get normal food…
“That’s better.”


…en ? waar naartoe?
“Hierheen denk ik.”


… and decided where to go next.
“I think we should go here.”


Wij zijn naar India gegaan…

We went to India…


…en China, maar niet echt natuurlijk. Het was allemaal een stukje van de expositie.

…and China but not the real ones of course. It was all part of the exposition.


Er was heel veel te doen. Ik geef de vissen te eten.
“Dag Meneer Vis.”


There were lots of things to do. I feed some fish…
“Hello Mr Fish.”


…en ik vond een klein strand om te spelen.

… and even found a small beach to play on.


“Ja. Inderdaad.”

“Yes. It is.”
Fri
15 Jul

Today our young guest writer Alex de Leeuw is very excited to tell us all about his visit to The Efteling with myself, my wife and my parents who were over visiting from England.

—————————————————

Vandaag was ik heel erg blij! We zijn naar de Efteling geweest, mijn favoriete pretpark in Nederland, misschien wel van de hele wereld.

Today I was so happy. We went to the Efteling, my best and favourite theme park in the whole of Holland, maybe the whole world.


Er waren heel veel leuke atracties, zoals Fata Morgana.

There were lots of fun rides like Fata Morgana.


En hele enge atracties zoals Villa Volta.
“Ga daar niet in, het spookt!”


And scary rides like Villa Volta.
“Don’t go in there. It’s haunted.”


Mijn favoriete atracties zijn Carnival Festival…

My favourite rides are Carnival Festival…


…en Droomvlucht.

…and Dream Flight.


In het sprookjesbos kun je grote paddestoelen tegenkomen…

In the fairy tale forest you can find really big mushroom…


…en slapende reuzen.
“Ssshhhh. Maak geen geluid.”


…and sleeping giants.
“Ssshhhh. Don’t make a sound.”


Ik was te klein voor een paar grote achtbanen.

I was too small to go on some of the bigger roller coasters.


Dus ik heb gewacht met een zakje chips.

So I waited with a bag of crisps.


En gekeken naar Stuart in de achtbaan. Hij werd heel erg nat. Ik ben blij dat ik er niet in ben gegaan.
“Hehehe.”


And watched Stuart go on the roller coaster. He got soaked. I’m glad I did not go on it.
“Hehehe.”

Thu
23 Dec

Our young guest writer Alex de Leeuw is back to tell us all about the fun he is having this December as he waits for Father Christmas .

—————————————————


“Het sneeuwt!”
Vandaag was heel erg leuk, want het sneeuwde.


“It’s Snowing!”
Today I was very excited because it was snowing.


Ik ben buiten gaan spelen. Er lag heel veel sneeuw en het was koud.

I went outside to play. The snow was really deep… and cold.


Ik heb een sneeuwpop gemaakt…
“Ik noem hem Fred.”


I made a snowman…
“I call him Fred.”


…en een sneeuwfort…
“Ik heb sneeuwballen en ik zal ze gebruiken ook!”


… and a snow fort…
“I have a snowball and I’m not afraid to use it.”


…en een sneeuwengel…
“Sneeuwengel! Weeee!”


… and a snow angel…
“Snow Angel! Weeee!”


…ik speelde uren.
“Ik krijg het nu wel een beetje koud.”


… and played for hours.
“I’m starting to get a little cold now.”


Aan het einde van de dag ben ik weer naar binnen gegaan waar het lekker warm was…

At the end of the day I went back inside where it was nice and warm…


“Hoelang nog voordat de kerstman komt?”
Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar!


“How long till father Christmas arrives?”
Merry Chrsitmas and a Happy New Year!

—————
(Invading Holland will return in the new year. Have a great Christmas.)

Sun
27 Jun

Today our young guest writer Alex de Leeuw shares with us the fun he had sailing this weekend. A few months ago Alex helped us fixed the boat and we finally got to test it out on the water. Since Alex is Dutch I have translated his story into English for him.

—————————————————

“Zijn wij er bijna?”
Vandaag was ik heel vrolijk, want we reden naar de haven…


“Are we there yet?”
Today I was very excited because we drove to the harbour…


… zodat wij konden gaan varen met de boot.

… so that we could go sailing with the boat. Yay!


Wij gingen het water op en ik was de eerste matroos.

We went out on the water and I was the first mate.


“Dat is heel veel water. Zou er ook vis in zitten?”

“That is a lot of water. I wonder if there are any fish.”


“Dag vissen. Zijn jullie daar? Nee?”
Ik heb geen vissen gezien, maar ik weet zeker dat ze er waren.


“Hello fishes. Are you there? No?”
I did not see any fishes but I’m sure they were there.


Daarna ben ik in de mast geklommen, zodat ik het hele meer kon zien…

Next I climbed the mast so I could see the whole lake…


… en toen heb ik gekeken of ik ook piraten boten kon vinden. Ik denk dat ze zich verstopt hebben.

… and check for pirate ships but I didn’t see any. They must have been hiding too.


Toen gebeurde er iets heel engs. Ik viel bijna in het water.
“Aahh! Laat me niet in het water vallen! Misschien zitten er wel haaien!”


Then something really scary happened. I almost fell in the water.
“Aahh! Don’t let me fall in the water! There might be sharks!”


De rest van de reis moest ik dus een reddingsvest aan.

So I had to wear a life jacket for the rest of the trip…


… maar ik mocht wel aan het roer.

…but I got to steer the boat.


Aan het einde van de dag wees ik de weg naar de haven.
“Deze kant op.”


At the end of the day I guided us back to the harbour.
“It’s this way.”


… en hielp ik met het opruimen van de boot.
“Ik denk dat ik hulp kan gebruiken.”


…and helped tidy up the boat before going home.
“I might need some help.”(Special thanks to Ladybird for the translation and who also has more about this trip)